Nyhetsbrev
Uke 25 - 2021
Bransje

KOMPETANSESTANDARD

NHO Service og Handel lanserte 16.juni en felles kompetansestandard for alle sine medlemsbedrifter innenfor renhold. Denne danner grunnlag for en felles standard opplæring på tvers av renholdsbedrifter. Kompetansestandarden gir dermed mulighet til å oppnå bransjefelles kompetansenivåer, noe som har vært etterspurt i bransjen i flere år. 

Standarden er utarbeidet av NHO Service og Handel i samarbeid med en rekke renholdsbedrifter. Opplæringen vil skje gjennom en app der både renholderne og lederne deres kan gjennomføre og følge opplæringen. 

Se lanseringsvideo her!
Konferanse

BYGG REN VERDI

Den populære kanferansen Bygg Ren Verdi arrangeres 9.-11.november, tradisjonen tro på Kiel-ferja. Det er allerede kommet ut at Fennriken skal snakke om tydelighet i lederrollen og hva klar kommunikasjon kan bidra til. Konferansen vil i tillegg til dette by på et relevant og spennende program med flere dyktige fordragsholdere. 

Mange gleder seg nå til igjen å kunne møtes, både for de faglige diskusjonene og foredragene og for det sosiale en slik konferanse bringer. Les mer om hva du kan vente deg på årets konferanse i artikkelen fra Renholdsnytt under. 

Les sak i Renholdsnytt her
Bygg Ren Verdi
9.–11. NOVEMBER - Oslo - Kiel, Color Line INFO
 
Se flere arrangementer
Faglige oppdateringer

Digitalt Renholdsnytt

Renholdsnytt er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen. Papirutgaven kommer ut seks ganger i året, og nå får du også muligheten til å lese bladet i sin helhet digitalt. 

Som medlem i NFSR har du tilgang til både papirutgaven og den digitale utgaven. God lesning!

 

Renholdsnytt
Bransje

Hvordan skal NFSR bidra?

Styret diskuterer nå hvilken retning NFSR skal gå videre og hva foreningen skal bidra med i årene som kommer. Første steg er nå tatt og styret har invitert noen nøkkelpersoner i bransjen for å diskutere nettopp dette.

Foreningens formål vil fremdeles være de samme, men styret ser at det nå må gjøres fornyelser for å leve opp til disse, samt nå ut til flere i bransjen. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har tanker rundt hvordan NFSR bør utvikle seg videre.

Send oss en mail