Nyhetsbrev
Uke 12 - 2021

Digitale Fagmøter - våren 2021

Du finner de tre møtene under arrangementer på våre Facebooksider. Klikk deg inn på det enkelte arrangementet, etter hvert som det publiseres. Henholdsvis 8. mars, 18. mars og 22. april. Du finner mer informasjon på www.nfsr.no og i Facebookarrangementet. Her ser du deler av programmet for fagmøte 22. april: 

  • En liten sniktitt på Kompetansestandard for Renholdsbransjen som lanseres 16. juni. Ved Marianne Grimsøen, Prosjektleder for prosjektet NHOSH Kompetansestandard for Renholdsbransjen                                                                                 

  • Hvordan og hvorfor er livslang læring så sentralt på studietilbudet i Facility Management (FM) på Handelshøyskolen ved OsloMet? Ved Ellen Nygard, Universitetslektor, Faggruppen for organisasjon og ledelse fagansvarlig for studietilbudet innen Facility Management på Handelshøyskolen ved OsloMet. Anne Jensen, tidligere Viseadministrende direktør i NHO Service.

Medlemskampanje - og GOD PÅSKE!

 

Alle som melder seg inn i perioden fra 26.mars 2021 til 1.mai 2021 vil få tilsendt vår flotte nye drikkeflaske. Fin, ikke sant?  

Her fInner du informasjon om medlemsskap i NFSR.  

 

Høringsutkast

I april 2020 ble SN/TS 6600 Ledelsessystem for renhold i helse- og omsorgstjenesten utgitt som en teknisk spesifikasjon. Nå er arbeidet med å omdanne spesifikasjonen til en Norsk Standard i gang, og et forslag til standard er på høring. Tittelen på standarden blir «Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenester». Standarden er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. NFSR ønsker kontakt med medlemmer som kan bidra. Ta kontakt med Marita Sande dersom du er interessert. Det er høringsfrist 1.mai 2021.

(Bildet over viser et verk av kunstneren Lene Kilde)

Generalforsamling 2021

Dato for Generalforsamlingen: 22.april 2021.  Dokumenter til Generalforsamlingen er publiset på www.nfsr.no NFSR vil benytte seg av OBOS sin løsning for Digitale årsmøter

 

Bygg Ren Verdi - Lederkonferansen 2021

Ny dato for konferansen er 9. - 11. november.

 Følg med på nettsiden til Bygg Ren Verdi 

 

Konferansen og messen samler hele bransjen og har etablert seg som en stor suksess. For mange er Bygg Ren Verdi årets happening, hvor bransje­utvikling og kunnskaps­deling står sentralt. Konferansen ble etablert i 2015. Bygg Ren Verdi tar sikte på å samle rundt 500 deltakere fra offentlig og privat sektor, og er åpen for alle interesserte.

Vi gleder oss til å treffe bransjen live! Og vi håper dette vil skje i høst. 

 

Bygg Ren Verdi arrangeres av:

Norsk Forening for Service og Renhold

NHO Service og Handel

Renholdsnytt

RELE Renholdprodukters Leverandørforening