Nyhetsbrev
Uke 11 - 2021

Digitale Fagmøter - våren 2021

Vi inviterer til tre ulike fagmøter på Facebook. 

Du finner de tre møtene under arrangementer på våre Facebooksider. Klikk deg inn på det enkelte arrangementet, etter hvert som det publiseres. Henholdsvis 8. mars, 18. mars og 22. april. Du finner mer informasjon på våre nettsider og i Facebookarrangementet. Her ser du deler av programmet for fagmøte 18. mars: 

 

Torsdag 18.mars. Byggrenhold:

Sommeren 2019 ble det nye psykiatribygget i Tønsberg tatt i bruk, og renholderne så raskt at vi hadde en utfordring med vinylgulvet. Her var det noe som ikke stemte! I tillegg reiste deg seg et dobbelt så stort somatikkbygg bare et steinkast unna som også skulle ha det samme vinylbelegget. Hva hadde egentlig gått galt? Og hvordan skulle vi forhindre at dette også ble et problem i somatikkbygget?

Sykehuset i Vestfold deler erfaringer med feilbehandling under byggeperiode og hva som måtte til for å klargjøre vinylbelegget. Tarkett informerer om rett klargjøring og behandling av deres homogene vinyl, i tillegg til at Sykehuset i Vestfold viser i praksis hva som gjøres for et best mulig utgangspunkt før innflytting.

Velkommen innom på Facebook!

 

Fikk støtte fra Kompetansefondet!

 

Elizabeth Trujillo-Rubiano, Avdelingsleder Renhold i Drammen Eiendom KF - søkte om støtte til Nettkurs ved Handelshøyskolen BI. Kurset hadde fokus på psykologi, organisasjon og ledelse. Søknaden ble innvilget og eksamen bestått. Vi gratulerer! 

Du finner mer informasjon om hennes valg av studie og veien fram til eksamen på våre nettsider

NFSR disponerer to fond. Kompetansefondet og Signe Sennarud Fond. Du kan lese mer på våre nettsider. Oppfordrer deg som er medlem til å søke om støtte. 

Høringsutkast

 

1

I april 2020 ble SN/TS 6600 Ledelsessystem for renhold i helse- og omsorgstjenesten utgitt som en teknisk spesifikasjon. Nå er arbeidet med å omdanne spesifikasjonen til en Norsk Standard i gang, og et forslag til standard er på høring. Tittelen på standarden blir «Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenester». Standarden er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. NFSR ønsker kontakt med medlemmer som kan bidra. Ta kontakt med Marita Sande dersom du er interessert. Det er høringsfrist 1.mai 2021.

 

2

NFSR ønsker å sende høringsuttalelser på forslag til revidert bransjestandard for Hygienekrav for vaskerier som behandler tekstiler til næringsmiddelbedrifter. Vi har fått tilsendt høringsbrev, høringsforslag, svarskjema og et dokument som viser endringer fra forrige utgave. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. NFSR ønsker kontakt med medlemmer som kan bidra. Ta kontakt med med Marita Sande innen 7. mars, dersom du er interessert.   Det er høringsfrist 23.mars. 

 

(Bildet over viser et verk av kunstneren Lene Kilde)

Generalforsamling 2021

Dato for Generalforsamligen er 22.april 2021. Forslag som skal behandles av Generalforsamlingen må være styret skriftelig i hende minst fem uker før Generalforsamlingen avholdes. Dokumenter til Generalforsamlingen vil bli publiset på www.nfsr.no senest tre uker før Generalforsamlingen finner sted. NFSR vil benytte seg av OBOS sin løsning for Digitale årsmøter