Nyhetsbrev
Uke 9 - 2021

Digitale Fagmøter - våren 2021

Vi inviterer til tre ulike fagmøter på Facebook. 

Du finner de tre møtene under arrangementer på våre Facebooksider. Klikk deg inn på det enkelte arrangementet, etter hvert som det publiseres. Du finner mer informasjon på våre nettsider og i Facebookarrangementet. Her ser du program for det første fagmøtet:

 

Torsdag 4.marsCovid-19

  • Velkommen ved NFSR
  • Guri M Kvam, Fagsjef hygiene og mattrygghet i Lilleborg, oppdaterer oss på det meget aktuelle tema smitterenhold.
  • Arbeidshverdagen og nye utfordringer – hva er nytt og annerledes nå? Her får vi et innblikk i hvordan pandemien har påvirket renholdsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold HF. Ved Driftsassistent Ida Kristin Aarum og Fagansvarlig Kvalitet Mari Antonsen Røed, samt intervju med fire renholdere.

Velkommen innom på Facebook!

 

Høringsutkast

 

1

I april 2020 ble SN/TS 6600 Ledelsessystem for renhold i helse- og omsorgstjenesten utgitt som en teknisk spesifikasjon. Nå er arbeidet med å omdanne spesifikasjonen til en Norsk Standard i gang, og et forslag til standard er på høring. Tittelen på standarden blir «Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenester». Standarden er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. NFSR ønsker kontakt med medlemmer som kan bidra. Ta kontakt med Marita Sande dersom du er interessert. Det er høringsfrist 1.mai 2021.

 

2

NFSR ønsker å sende høringsuttalelser på forslag til revidert bransjestandard for Hygienekrav for vaskerier som behandler tekstiler til næringsmiddelbedrifter. Vi har fått tilsendt høringsbrev, høringsforslag, svarskjema og et dokument som viser endringer fra forrige utgave. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe under ledelse av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. NFSR ønsker kontakt med medlemmer som kan bidra. Ta kontakt med med Marita Sande innen 7. mars, dersom du er interessert.   Det er høringsfrist 23.mars. 

 

(Bildet over viser et verk av kunstneren Lene Kilde)

Generalforsamling 2021

Dato for Generalforsamligen er 22.april 2021. Forslag som skal behandles av Generalforsamlingen må være styret skriftelig i hende minst fem uker før Generalforsamlingen avholdes. Dokumenter til Generalforsamlingen vil bli publiset på www.nfsr.no senest tre uker før Generalforsamlingen finner sted. NFSR vil benytte seg av OBOS sin løsning for Digitale årsmøter