Nyhetsbrev
Uke 8 - 2021

Digitale Fagmøter - våren 2021

 

Vi inviterer til tre ulike fagmøter på Facebook. 

Du finner de tre møtene under arrangementer på våre Facebooksider. Klikk deg inn på det enkelte arrangementet, etter hvert som det publiseres. Du finner mer informasjon på våre nettsider. Her ser du foreløpig program for det første fagmøtet:

 

Torsdag 4.mars. Covid-19

  • Guri M Kvam, Fagsjef hygiene og mattrygghet i Lilleborg, oppdaterer oss på det meget aktuelle tema smitterenhold.
  • Arbeidshverdagen og nye utfordringer – hva er nytt og annerledes nå? Her får vi et innblikk i hvordan pandemien har påvirket renholdsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold HF. Ved Seksjonsleder Anna Ortelli Røren og driftsassistent Ida Kristin Aarum.

Velkommen !

Generalforsamling 2021

Dato for Generalforsamligen er 22.april 2021. Forslag som skal behandles av Generalforsamlingen må være styret skriftelig i hende minst fem uker før Generalforsamlingen avholdes. Dokumenter til Generalforsamlingen vil bli publiset på www.nfsr.no senest tre uker før Generalforsamlingen finner sted. NFSR vil benytte seg av OBOS sin løsning for Digitale årsmøter